Editorial Board

Editor-in-Chief

Dr Ashok Shyam

Special Editors
Dr Mohit Bhandari,   Dr Parag Sancheti

Patron
Dr K. H. Sancheti

Associate Editors
Dr Steve Rocha,   Dr Nilima Bedekar

Editorial Board Members

INDIA

 

                   Dr Ashok Johari                            Dr NS Laud
                   Dr Anil Jain                            Dr SKS Marya
                   Dr John Ebnezar                            Dr Mandeep Dhillon
                   Dr Ashok Rajgopal                            Dr Mangal Parihar
                   Dr Sanjeev Jain

 

INTERNATIONAL

 

                    Dr Nirmal Tejwani                           USA
                    Dr Jasvinder Singh                           USA
                    Dr Amit Modi                           UK
                    Prof Holz                           Germany
                    Dr Mohamed Razi                           Iran
                    Prof Hae Ryong Song                           South Korea
                    Dr Masood                           Oman

 

 

Executive Board Members

 

                Dr Rajiv Joshi                       Dr Rajiv Arora
                Dr Surendra Patil                       Dr Kunal Shah
                Dr Sandeep Patwardhan                       Dr Chetan Pradhan
                Dr Yogesh Panchwagh                       Dr Atul Patil
                Dr Chetan Puram                       Dr Ashish Babhulkar
                Dr Ketan Khurjekar                       Dr Shailesh Hadgoankar
                Dr Ajay Kothari                       Dr Abihijit Wahegoankar
                Dr Chirag TN                       Dr Shaila Sabnis
                Dr Raziya Nagarwala                       Dr Vasanti Joshi
                Dr Vivek Kulkarni                       Dr Apurv Shimpi